RM 19-80

Mengenai Buku

Kamus Adik disusun dalam tiga bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Kamus ini sesuai digunakan di semua tahap dari peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga orang dewasa. Kandungan kamus ini meliputi bidang-bidang yang berkaitan dengan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Melalui ilustrasi yang menarik serta berwarna-warni pada setiap mukasurat, kamus ini juga menampilkan persekitaran kehidupan Islam.

Keistimewaan Buku

  • Tiga Bahasa
  • Sesuai untuk semua peringkat umur
  • Mudah digunakan
  • Berwarna-warni
  • Menonjolkan persekitaran Islam
  • Disertakan dengan VCD yang memberikan panduan menyebut perkataan-perkataan dalam 3 bahasa