Dari Abu Bakar r.a.

"Orang bakhil tidak akan terlepas dari kemungkinan mengalami salah satu daripada 7 perkara...

  1. Apabila dia mati kemudian hartanya akan diwarisi oleh orang yang akan mempergunakannya ketempat yang menyalahi perintah Allah SWT.
  2. Allah memberikan kuasa kepada seorang pemimpin yang zalim, dia akan membinasakannya dengan merampas hartanya setelah menghina dirinya.
  3. Allah SWT meninggikan syahwatnya yang akan merosakkan hartanya.
  4. Timbul fikiranya untuk mendirikan suatu bangunan diatas tanah yang rosak, sehingga hartanya rosak binasa.
  5. Dia ditimpa salah satu dari bencana dunia, seperti hartanya tenggelam, terbakar, kecurian dan lain-lain yang seumpamanya.
  6. Dia ditimpa penyakit yang berpanjangan sehingga dia terpaksa mengeluarkan hartanya untuk mengubatinya.
  7. Dia menanam hartanya di suatu tempat, lalu dia lupa sehingga dia tidak boleh menjumpainya."