WW : THE WINDMILL STATION ~ RASA SESEDAP RUPA :-) DATANG MELAKA, MARILAH CUBA !
bukit beruang...

WW : THE WINDMILL STATION ~ RASA SESEDAP RUPA :-) DATANG MELAKA, MARILAH CUBA !
grilled chicken burger

WW : THE WINDMILL STATION ~ RASA SESEDAP RUPA :-) DATANG MELAKA, MARILAH CUBA !
giant watermelon juice

WW : THE WINDMILL STATION ~ RASA SESEDAP RUPA :-) DATANG MELAKA, MARILAH CUBA !
grilled fish

WW : THE WINDMILL STATION ~ RASA SESEDAP RUPA :-) DATANG MELAKA, MARILAH CUBA !
club sandwich

WW : THE WINDMILL STATION ~ RASA SESEDAP RUPA :-) DATANG MELAKA, MARILAH CUBA !
chicken & lamb

WW : THE WINDMILL STATION ~ RASA SESEDAP RUPA :-) DATANG MELAKA, MARILAH CUBA !

WW : THE WINDMILL STATION ~ RASA SESEDAP RUPA :-) DATANG MELAKA, MARILAH CUBA !

WW : THE WINDMILL STATION ~ RASA SESEDAP RUPA :-) DATANG MELAKA, MARILAH CUBA !

happy faces :-)